طراحی سایت
يكشنبه 19 مرداد 1399.
Aug 09 2020.
 • شرکت نواندیشان شایا ارمان متخصص در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

  گروهی از متخصصین مجرب و باتجربه حوزه Claim و اجرای خدمات تخصصی Claim در پروژه های صنعتی کشور

 • فعالیت کاری شرکت در حوزه Claim

  مدیریت دعاوی در پروژه چیست؟ (Project Claim Management) و نحوه ی کار شرکت در مدیریت دعاوی

 • خدمات ما در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

  حوزه کاری و مجموع خدمات شرکت نواندیشان شایاآرمان

 • ارتباط با شرکت نواندیشان مجری خدمات تخصصی کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات

  برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی کار شرکت در زمینه کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات با ما در ارتباط باشید.

 • پروژه های خاتمه یافته

  برخی از پروژه های خاتمه یافته توسط شرکت نواندیشان شایا آرمان

 • مقالات

  ایا میدانید claim چیست و چه تأثیری در پروژه دارد؟ شما میتوانید با خواندن مقالات موجود در سایت در این باره بیشتر بدانید.

کاملترین خدمات تخصصی قراردادی و مشاوره ای در حوزه پیمانکاری و کارفرما (کلیم Claim | ادعاهای مالی و ...)

    بخشی ازخدمات قراردادی و تخصصی در بخش کلیم  Claim (حوزه پیمانکاری، کارفرما و مشاور)

شرکت نواندیشان شایان آرمان ارائه دهنده انواع خدمات حقوقی مرتبط با قراردادها و پروژه ها |کلیم و  ادعاهای مالی| تعدیل و قیمت های جدید| لوایح و گزارشات توجیه تاخیرات و سایر خدمات مربوط به این حوزه در پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهی 

»    بخشی ازخدمات قابل ارائه در بخش  Claim (حوزه پیمانکاری)


-    ایجاد دفتر  Claim از بدو انعقاد قرارداد و رصد کلیه وقایع طول پروژه با هدفگذاری Claim  
-    تهیه مستندات ، مدارک ، صورتجلسات و سایر موارد مورد نیاز جهت تهیه و اثبات Claim های پروژه در طول مدت زمان اجرای پروژه
-    تهیه و اخذ تاییدیه Claim ها در طول زمان اجرای پروژه
-    تهیه و اخذ تاییدیه لایحه توجیه تاخیرات پروژه
-    جمع آوری ، مستند سازی ، تنظیم ، ارائه و اخذ تاییدیه مستندات زمانی و مالی Claim
-    ریالی سازی حداکثری لوایح زمانی و مالی Claim بر اساس قوانین رایج مملکتی ، فهارس بها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های هیئت دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه
-    ارائه و دفاع از لوایح Claim در برابر کارفرمایان ، گروههای داوری و در صورت لزوم پیگیری های قضایی تا حصول نتیجه لازم   

»    بخشی ازخدمات قابل ارائه در بخش (Anti-Claim management )Counterclaim (حوزه کارفرما-مشاور-MC)

-    بررسی لوایح توجیه تاخیرات پیمانکاران
-    بررسی مستندات و مدارک لوایح Claim های پیمانکاران از نظر مطابقت با قرارداد ،واقعیات رخداده در طول پروژه ، توافقات صورت گرفته در طول پروژه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه
-    بررسی ساختاری و محتوایی لوایح Claim های پیمانکاران از نظر مطابقت با قرارداد ،واقعیات رخداده در طول پروژه ، توافقات صورت گرفته در طول پروژه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه
-    بررسی نحوه ریالی سازی لوایح Claim پیمانکاران از منظر مطابقت با قرارداد ،واقعیات رخداده در طول پروژه ، توافقات صورت گرفته در طول پروژه ،قوانین رایج مملکتی ، فهارس بها ، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت و سایر ماخذ و مراجع مربوطه
-    ایفائ کلیه وظایف مورد نظر کارفرمایان-مشاورین-MC پروژه ها در روند رسیدگی به Claimپیمانکاران از مرحله اخذ Claim  ، شرکت در جلسات رسیدگی و برآورد ، برگزاری دفاعیات ، حضور در روند داوری و پیگیری های قضایی و سایر خدمات مورد نیاز.

چگونگی اجرای ( claim) کلیم پروژه ها

متودولوژی اجرای Claim پروژه ها توسط شرکت 

"نواندیشان شایا آرمان

1.   بررسی اولیه قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه

2.   برگزاری جلسات اخذ شرح حال پروژه از مسئولین مرتبط با پروژه

3.   ارائه گزارش بررسی اولیه به کارفرما

4.   ارائه پیشنهاد فنی و مالی نحوه انجام پروژه

5.   عقد قرارداد با کارفرما

6.   بررسی جامع قرارداد پروژه ، کلیه مکاتبات ، صورتجلسات ، دستورکارها و سایر مدارک و مستندات پروژه

7.   مشخص کردن کلیه آیتمهای Claim و تهیه Road-map اولیه اجرای Claim

8.   ارائه Road-map اولیه نحوه تنظیم Claim ها  به کارفرما و اخذ نظرات کارفرما

9.   تهیه گزارش توجیه تاخیرات (در صورت نیاز) و اخذ تاییدیه از کارفرمای اصلی

10. جمع آوری کلیه مستندات مربوط به هر آیتم و ریالی سازی حداکثری آیتمها

11. تهیه پکیج اولیه Claim و ارائه به کارفرما و اخذ تاییدیه کارفرما

12. ارسال پکیج Claim به کارفرمای اصلی

13. پیگیری و اخذ تاییدیه پکیج Claim از کارفرمای اصلی شامل : کلیه پیگیریهای مورد نیاز از کارفرمای اصلی و حضور در سایت و یا دفاتر مرکزی کارفرمای اصلی و حضور در کلیه جلسات مربوطه و حضور در کلیه مکانهای مورد نیاز و ارائه هرگونه مدارک و مستندات لازم جهت اخذ تاییدیه و .....

 14. در صورت عدم همکاری و یا هرگونه برخورد غیر منطقی و یا کارشکنی کارفرمای اصلی در بررسی و تایید پکیج Claim ، انجام پیگیری های قضایی با هماهنگی کارفرما تا اخذ نتیجه مورد نظر.

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نواندیشان شایا آرمان می باشد.